Firmast

OÜ S-Arms annab väljaõpet turvaoperaatoritele, kes tegutsevad kriisipiirkondades, riigiasutustele, turvfirmadele ja seadusekuulekatele inimestele.

S-Arms asub Eesti Vabariigis. Meie instruktorid on sõjaväelise tausta ja turvaoperaatori kogemustega, kes on kvalifitseeritud läbi viima relva – ja laskeõpet. Neil kõgil on mitmekesised ning pikaajalised kogemused sõjalistelt operatsioonidelt ja rahvusvahelistest turvafirmadest kriisipiirkondades.

Iga ettevõte liige omab oskusi ja suhtumist, mis aitab jääda ellu ning tegutseda professionaalselt ka kõige ohtlikumas keskkonnas üle maailma. Me teame, kui tähtis on kvaliteetne ja professionaalne ettevalmistus ning teeme selleks kõik, et meie klient saaks parima väljaõppe teda ees ootavate võimalike katsumuste jaoks.

S-Arms Estonia:

  • Kõrgelt motiveeritud instruktorite meeskond
  • Kõik instruktorid on sõjaväelise taustaga
  • Kogemused jalaväe, eriüksuste,  laeva- ja lähikaitse valdkonnast
  • Kogemused Adeni lahest, Balkanilt, Afganistanist, Iraagist ja teistest Lähis-Ida riikidest.

Priit Paulus – Tegevjuht

Priit on pikaajaline tulirelvade kasutaja ja Briti merejalaväelaste poolt välja õpetatud instruktor. Tegevteenistusest kaitseväes omab ta põhjalike teadmisi luure-, jalaväe – ja väikeüksuste taktikast. Lõpetas tegevteenistuse vanemallohvitserina, teenides instruktori ametikohal jalaväe allüksuses.

Samuti on Priidul pikaajaline kogemus töötamisel turvafirmades, peamiselt Lähis-Idas, kus praegusel hetkel on tema üheks tööülesandeks relvaõppe läbiviimine rahvusvahelisele meeskonnale.

Ta on kvalifitseeritud instruktor, kes ühendab edukalt oma operatsioonidel saadud kogemused sõjaväes omandatud teadmiste ja oskustega ning omab väga tõhusaid õpetamise meetodeid.

Menu