Kursused

Professionaalsed relva kasutamise kursused

S-Arms OÜ on Eesti Töötukassa kinnitatud Koolituse pakkuja.
Töötukassa poolt koolituskulude hüvitamise tingimustega palun tutvuge Töötukassa kodulehel – LINK

S-Arms OÜ – Töötukassa poolt kinnitatud koolitused leiate Töötukassa kodulehel – LINK

Relvaseadus. Ohutu relvakäsitluse teadmiste ja oskuste andmine. Täpse laskmise põhitõdede ja oskuste tutvustamine.

Loe kursuse infot

Ohutu relvakäsitluse teadmiste ja oskuste andmine. Täpse laskmise põhitõdede ja oskuste tutvustamine.

Loe kursuse infot

Töötervishoiju esmaabi koolitus (16 h.)

Esmaabi andmise teadmiste ja oskuste andmine

Loe kursuse infot

Püstoli kursus algajatele on mõeldud inimestele, kellel puudub varasem kokkupuude tulirelvadega ja/või ei ole läbinud professionaalset relvade ohutu käsitlemise ja käitlemise õpet.

Loe kursuse infot

Poolautomaatse vintraudse püssi kursus algajatele on mõeldud inimestele, kellel puudub varasem kokkupuude poolautomaatsete vintraudsete relvadega ja/või ei ole läbinud nimetatud relvade ohutu käsitlemise ja käitlemise õpet.

Loe kursuse infot

Püstoli kursus edasijõudnutele on mõeldud inimestele, kes on läbinud kursuse „Püstoli kursus algajatele“ või omavad eelnevat kogemust ja oskavad püstolit professionaalselt ning ohutult kasutada.

Loe kursuse infot

Poolautomaatse vintraudse püssi kursus edasijõudnutele on mõeldud inimestele, kes on läbinud kursuse „Poolautomaatse vintraudse relva kursus algajatele“või omavad eelnevat kogemust ja oskavad relva professionaalselt ning ohutult kasutada.

Loe kursuse infot

Taktikalise laskmise kursus on mõeldud inimestele, kes on läbinud kursuse „Püstoli kursus edasijõudnutele“ ja „Poolautomaatse vintraudse relva kursus edasijõudnutele“.

Loe kursuse infot

Tulirelva kasutamine piraatlike aktide ennetamiseks laevade kaitsel kursus on mõeldud inimestele, kes kandideerivad või töötavad veetranspordi julgeoleku tagamisega seotud eraettevõtetes.

Loe kursuse infot

Lähikaitse operaatori kursus on mõeldud kandidaatidele, kes soovivad töötada lähikaitse meeskonna liikmena kõrge riskiastmega maades.

Loe kursuse infot

Püssi käsitlemise ja laskeoskuse test on mõeldud inimestele kes töötavad ametikohtadel kus tuleb käsitleda tulirelvasid.

Loe kursuse infot

Enesekaitse – noarünnak

Loe kursuse infot

Menu