Lähikaitse operaatori kursus on mõeldud kandidaatidele, kes soovivad töötada lähikaitse meeskonna liikmena  kõrge riskiastmega maades. Kursuse kestus 14 päeva

Kursusel osalemise tingimused:

 •   Õppurid peavad olema valmis demonstreerima oma Inglise keele oskust vähemalt CEFR tasemele B2
 •   Inglise keele tasemest täpsemalt http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
 • Füüsilise testi sooritamine – 2 miili täisvarustuses / taktikaline kuulivest, kiiver, relv – distantsi läbimise aeg mitte rohkem kui 22 min.
 • Kätekõverdused x 50- 2 min, istesse tõus x 50-2 min.

Kursusel läbitavad teemad:

 • Ihukaitsja kohustused ja vastutus
 • Ohu analüüs
 • Võimalikud ohud, nende ennetamine ja vältimine
 • Isiklikud julgeoleku meetmed ja julgeoleku meetmed turvaalal
 • Suhtlemine kliendiga
 • Lähikaitse meeskonna formatsioonid jalgsi liikumisel
 • Sidevahend ja sidepidamise viisid
 • Lähikaitse meeskonna töö ja korraldus
 • Ründe vältimine ja tõrjumine jalgsi liikumisel
 • Soomustatud transpordivahendid ja nende tehnilis taktikalised omadused
 • Lähikaitse meeskonna varustus ja paiknemine masinatel
 • Teekonna planeerimine
 • Lähikaitse meeskonna masinate paiknemine liikumisel
 • Ründe vältimine ja tõrjumine liikumisel masinatel
 • Masinate taastamine ja äravedu vastavalt olukorrale
 • Navigatsiooni, jälgimise ja muude elektroonilistest seadmetest, nende tehnilistest andmetetest ja kasutamisest
 • Sihtkoha ohu analüüs ja julgestamine
 • Eriolukordade kontrollimine
 • Relvade efektiivne ja ohutu kasutamine erinevates olukordades
 • Laskeoskus test
 • Üldtunnustatud jõukasutamise reeglitest

Lõpptulemus on testitud lähikaitse meeskonna liige.

Kursusel kasutatavad relvad:

 • AR15
 • CZ858
 • AK-47
 • püstol Glock 17, 19
 • CZ-75 SP 01

Laskemoon kulud: umbes 1000 padrunit.

Hind:

 • 2500 EUR. sh NAEMT Tactical Combat Casualty Care, sisaldab majutust ja toitlustamist
 • 2100 EUR. (majutust ja toitlustust ei pakuta)

ainult NAEMT Tactical Combat Casualty Care koolitus 450 eur.

Horizon Security Solutions pakub kursuse läbinud õppuritele 5 päevase koolituse CPO BTEC Level 3 diplomi saamiseks

 • 500 GBP