Poolautomaatse vintraudse püssi kursus algajatele

Poolautomaatse vintraudse püssi kursus algajatele on mõeldud inimestele, kellel puudub varasem kokkupuude poolautomaatsete vintraudsete relvadega ja/või ei ole läbinud nimetatud relvade ohutu käsitlemise ja käitlemise õpet. Kursus kestab 16 tundi, mis on jagatud 2 päevale.

Kursuse käigus tutvustatakse poolautomaatse vintrelva tööpõhimõtet, käsitlemise drille, laskja tegevust tõrgete korral, laskeoskuse printsiipe, erinevaid laskeasendeid ja –harjutusi, kaasaarvatud ajalise piiranguga laskmised. Kursus viiakse professionaalses, aga rahulikus õhkkonnas, mis annab kursusel osalejale võimaluse saada läbiviijalt täiendavaid selgitusi ja personaalset tähelepanu.

Kursuse edukas läbimine annab inimesele ohutu relvakasutaja ettevalmistuse ja enesekindla ning efektiivse laskja kvalifikatsiooni.

Kursusel kasutatakse poolautomaatseid relvi AR-15 (5,56mm) ja AK-47 ning CZ-858 (7,62mm). Laskemoona kulu ühe osaleja kohta on 500 padrunit.

Maksumus:  390 eur.

Menu