Püstoli kursus algajatele

Püstoli kursus algajatele on mõeldud inimestele, kellel puudub varasem kokkupuude tulirelvadega ja/või ei ole läbinud professionaalset relvade ohutu käsitlemise ja käitlemise õpet.

Kursuse kestus: Kursus kestab 16 tundi, mis on jagatud 2 päevale. Kursuse käigus tutvustatakse püstoli tööpõhimõtet, käsitlemise drille, laskja tegevust tõrgete korral, laskeoskuse printsiipe, relva varjatud kandmise meetodeid, erinevaid laskeasendeid ja –harjutusi, kaasaarvatud ajalise piiranguga laskmised.

Kursus viiakse läbi professionaalses ja samas rahulikus õhkkonnas, mis annab kursusel osalejale võimaluse saada läbiviijalt täiendavaid selgitusi ja personaalset tähelepanu.

Kursuse edukas läbimine annab inimesele ohutu relvakasutaja ettevalmistuse ja efektiivse laskeoskuse.

Kursusel kasutatakse  püstoleid GLOCK-17/19 ja CZ-75 SP-01 (9mm).

Laskemoona kulu ühe osaleja kohta on 500 padrunit.

Maksumus:  390 eur.

Menu