Relvaloa taotleja koolitus

Info Relvaloa taotlejale, tegevus relvaloa taotlemisel 

Seoses Relvaseaduse muutumisega 01.07.2018 peab relvaloa taotlejal olema enne eksamile minekut läbitud Esmaabi Koolitus 16h.  S-Arms korraldab esmaabi koolitust, oleme registreeritud Sotsiaalministeeriumis Töötervishoiu Esmaabi Koolitajana.

Õppe eesmärk

Relvaseadus ja Karistusseadustik

Ohutu relvakäsitluse teadmiste ja oskuste andmine.

Täpse laskmise põhitõdede ja oskuste tutvustamine.

  • Relvaseadus
  • Hädakaitse ja Hädaseisund
  • Relva ohutu käsitlemise põhitõed
  • Täpse laskmise põhivõtted
  • Tegutsemine relva tõrgete korral

Koolitus on planeeritud 7 tunnile

Koolitusel kasutatavad relvad vastavalt õppuri taotletavale relva liigile: Püstol – Glock 19, Revolver – Arminius, Püss – vintraudne püss Toz 22 cal.   Samat tüüpi relvad mida kasutatakse PPA relvaeksamil.

Planeeritud laskemoona kulu 30 padrunit.

(Võimalik koolitajaga kokkuleppel lisa laskeharjutused)

Maksumus 96 eur.

Koolitus toimub – Raba 1 A. Pärnu

Algusega kl 11:00

Menu